Tổng hợp các bài viết về lịch sử hình thành và phát triển một số ngành và một số thương hiêu nổi trội tiêu biểu của Việt Nam

 

Nội dung: Tổng hợp các bài viết về lịch sử hình thành và phát triển một số ngành và một số thương hiêu nổi trội tiêu biểu của Việt Nam, bài viết về một số Doanh nhân trong lịch sử đã có công và đóng góp cho sự phát triển hàng Việt Nam và ngành công nghiệp tại Việt Nam

Hình thức: in 1.000 ấn phẩm, kích thước 14x29cm, phát hành rộng rãi trên cả nước

Đơn vị phối hợp thực hiện: Công ty CP Sách Alpha