VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN

VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN

- Công văn số 2343/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 20 tháng 4 hàng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam (tải văn bản  tại đây ) - Mẫu đề xuất Chương trình Thương ...