Mục tiêu định hướng

Tạo lập môi trường hoạt động và cơ chế vận hành hiệu quả của Chương trình Thương hiệu quốc gia

 

Tạo lập môi trường hoạt động và cơ chế vận hành hiệu quả của Chương trình Thương hiệu quốc gia (THQG) theo hướng đồng bộ, ổn định và tăng tính tương hỗ;Nâng cao hiệu quả tuyên truyền quảng bá cho Chương trình THQG, doanh nghiệp và các thương hiệu sản phẩm dịch vụ tiêu biểu của Việt Nam ở trong nước và nước ngoài;

Hỗ trợ năng lực cho các ngành hàng/lĩnh vực và doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu theo định hướng xuất khẩu và các giá trị của Chương trình là “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực lãnh đạo”;

Nâng cao năng lực cho các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Chương trình và năng lực xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp tham gia Chương trình.

Việt Nam đã có những sản phẩm không những khẳng định trên thị trường trong nước mà ngày càng uy tín trên thị trường quốc tế như cà phê, gạo, hạt điều, thủy sản, đồ gỗ, hàng may mặc, điện tử…Việt Nam cũng như nhiều nước, nhất là những nước có dân số đông bắt đầu nhìn nhận lại vai trò của thị trường trong nước như « sân nhà » để tạo dựng tinh thần dân tộc thông qua tiêu dùng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền cho phát triển thương hiệu Việt Nam, thương hiệu quốc gia gắn với thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp, Hội đồng Thương hiệu Quốc gia chỉ đạo Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia tổ chức 1 chuỗi các hoạt động tập trung tuyên truyền trong một thời gian ngắn để tạo sức mạnh lan tỏa trong cộng đồng đến với nhân dân cả nước. Do đó, Bộ Công Thương tổ chức Tuần lễ Tự hào Thương hiệu Việt Nam, để tôn vinh các nỗ lực đóng góp của doanh nghiệp đối với việc không ngừng sáng tạo ra các sản phẩm vì người tiêu dùng Việt Nam cũng như người tiêu dùng toàn cầu gắn với các giá trị mà thương hiệu quốc gia theo đuổi là « Chất lượng ; Đổi mới – Sáng tạo và Năng lực lãnh đạo ».

Lượt xem: 614
Nguồn:tuanthuonghieu.com Sao chép liên kết